CSONTVÁRY

Ötletpályázat

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT PÁLYAMŰVEK

sorszám

azonosító

összeg

elismerés

szerzők

15

298072

3 000 000 Ft

kiemelt megvétel

Boda István, Iszak Bálint

40

775303

3 000 000 Ft

kiemelt megvétel

Palotai Tamás, Varga-Ötvös Béla, Kotsis István, Gőczey András, Csuport Györgyné, Éltető Zsófia

43

813085

3 000 000 Ft

kiemelt megvétel

Hubayné dr. Horváth Nóra, Módosné Bugyi Ildikó, Jákli Eszter, Kovács András, Kovács Dóra, Fentősi Eszter, Hódos Katinka, Major Ivett, Nagy Fanni, Németh Annamária, Tóth Bettina, Vida Sára

5

179434

1 000 000 Ft

megvétel

Menczelesz Dániel

12

294579

1 000 000 Ft

megvétel

Bodor Péter Aladár

14

296111

1 000 000 Ft

megvétel

Majoros Ádám

21

457089

1 000 000 Ft

megvétel

Hargitai Bence, Peschka Krisztián

28

553495

1 000 000 Ft

megvétel

Horváth Marcell Gergely, Sziráki Zsófia, Kövesdi Andrea

29

555229

1 000 000 Ft

megvétel

Dr. Lőke Ferenc

33

623122

1 000 000 Ft

megvétel

Hámori Péter, Guba Sándor, Bokányi Imre, Tarr Hajnalka

38

765066

1 000 000 Ft

megvétel

Máté Tamás, Vass-Eysen Áron

39

773530

1 000 000 Ft

megvétel

CÉH Zrt.

42

795745

1 000 000 Ft

megvétel

Nagy-Mercédesz Erika, Szilágyi Norbert, Szloboda Gergő János, Szökő Kristóf István, Kovács Fruzsina

48

884668

1 000 000 Ft

megvétel

Viszlai József, Juhász-Nagy Balázs, Viszlai Anita, Halászné Ráczkevi Anna

 

ÖTLETPÁLYÁZAT
A GELLÉRTHEGY ÉS A CITADELLA JÖVŐBENI HASZNOSÍTÁSA, FUNKCIONÁLIS ÉS ESZMEI MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRE

 

 

 

KAPCSOLAT

email: info@gellerthegypalyazat.hu
 
Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
 
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

1

Pályázati terv

.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  1. aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  2. aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  3. akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.


Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

  1. amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  2. amely gazdálkodó szervezettel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és a 17.§ (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

Az ötletpályázat eredményeinek felhasználása

Az ötletpályázat lezárását követően – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 34.§ (5) bekezdésével összhangban az ajánlatkérőt a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további tervezési szolgáltatásra irányuló megrendelési kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

A beérkezett pályaművekben megfogalmazott ötletekkel, lehetséges megoldási javaslatokkal kapcsolatban Kiíró fenntartja magának a jogot arra (és a Pályázók a beadással ezt elfogadják), hogy a díjazott vagy megvásárolt pályaművekben szereplő városrendezési, építészeti, tájépítészeti, illetve képzőművészeti, egyéb ötleteket, megoldási javaslatokat, egészben vagy részben, a jelen kiírásban foglaltak szerint szabadon felhasználhassa.

Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt, mely csak egy megoldási javaslatot tartalmazhat.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Az Ötletpályázati honlap indulása

2016. június 30.

Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete

2016. július 15.

Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje

2016. július 24. 24:00

Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje

2016. augusztus 1. 24:00

Pályaművek postára adásának határideje

2016. október 3. 24:00

Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2016. november 10.